DDC 324.2597
Nhan đề Sửa. Tập 16, 1955
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 400 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Văn kiện-BTKTVQGVN
Khoa Lý luận cơ bản
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154935
0026
004A7D38612-1649-42F2-BDD4-B67E34BD9513
005202403251032
008 2002 vm| vie
0091 0
039|a20240325103247|bukh392|c20240325102241|dukh392|y20240304100949|zUKH393
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a324.2597|bV115K|214
24510|aSửa. |nTập 16, |p1955
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2002
300##|a400 tr.
650#7|aĐảng Cộng sản Việt Nam|2BTKTVQGVN
650#7|aVăn kiện|2BTKTVQGVN
690 |aLý luận cơ bản
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
890|a0|b0|c0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào