DDC 324.2597
Nhan đề sửa . Tập 18, 1957
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2002
Mô tả vật lý 502 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Văn kiện -BTKTVQGVN
Khoa Lý luận cơ bản
Địa chỉ Thư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154934
0026
00426962642-CCBA-4ADC-84E9-B26F864967EF
005202403251034
008 2002 vm| vie
0091 0
039|a20240325103444|bukh392|c20240325100900|dukh392|y20240304100949|zUKH393
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a324.2597|bV115K|214
24510|asửa . |nTập 18, |p1957
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2002
300##|a502 tr.
650#7|aĐảng Cộng sản Việt Nam|2BTKTVQGVN
650#7|aVăn kiện |2BTKTVQGVN
690 |aLý luận cơ bản
852 |aThư Viện Trường ĐH Khánh Hòa
Không tìm thấy biểu ghi nào