DDC 500.71
Nhan đề Khoa học Tự nhiên 7 / Mai Sỹ Tuấn (tổng chủ biên) ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm
Mô tả vật lý 174 tr.
Tùng thư Bộ sách cánh diều
Thuật ngữ chủ đề Khoa học tự nhiên-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Lớp 7-BTKTVQGVN
Khoa Sư phạm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Khánh
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Oanh
Tác giả(bs) CN Mai, Sỹ Tuấn
Địa chỉ GV cung cấp bản số
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154003
0025
0044E388FEF-3314-4F48-9EBF-7869AE04FAB5
005202401160859
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240116085914|bukh392|c20240116083506|dukh049|y20240115151207|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a500.71|bKH401H|214
24510|aKhoa học Tự nhiên 7 / |cMai Sỹ Tuấn (tổng chủ biên) ...[và những người khác]
260##|aH. : |bĐại học Sư phạm
300##|a174 tr.
490 |aBộ sách cánh diều
650#7|aKhoa học tự nhiên|2BTKTVQGVN
650#7|aLớp 7|2BTKTVQGVN
690##|aSư phạm
691##|aVật lý
7001#|aNguyễn, Văn Khánh|echủ biên
7001#|aĐặng, Thị Oanh|echủ biên
7001#|aMai, Sỹ Tuấn|eTổng chủ biên
852 |aGV cung cấp bản số
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2024/thao/sgk khtn 7-canh dieu/sgk khtn 7-canh dieu_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào