DDC 500.71
Nhan đề Khoa học Tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (tổng chủ biên) ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý 198 tr.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Lớp 6-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Khoa học tự nhiên-BTKTVQGVN
Khoa Sư phạm
Tác giả(bs) CN Đinh, Đoàn Long
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Long
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Hùng
Địa chỉ GV cung cấp bản số
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154000
0025
00437A3F7AC-7A89-46CA-BBDA-9C7F7CAC153C
005202401160903
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240116090309|bukh392|c20240116081508|dukh049|y20240115145741|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a500.71|bKH401H|214
24510|aKhoa học Tự nhiên 6 / |cVũ Văn Hùng (tổng chủ biên) ...[và những người khác]
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam
300##|a198 tr.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aLớp 6|2BTKTVQGVN
650#7|aKhoa học tự nhiên|2BTKTVQGVN
690##|aSư phạm
691##|aVật lý
7001#|aĐinh, Đoàn Long|echủ biên
7001#|aLê, Kim Long|echủ biên
7001#|aVũ, Văn Hùng|eTổng chủ biên
852 |aGV cung cấp bản số
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/2024/thao/sgk khtn 6-ket noi tri thuc voi cuoc song/sgk khtn 6-ket noi tri thuc voi cuoc song_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào