• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.82 TH552H
    Nhan đề: Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4 /

DDC 372.82
Nhan đề Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b) ...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6 có chỉnh lí
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 64 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh tiểu học
Thuật ngữ chủ đề Kĩ năng -BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Kĩ năng xã hội-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lớp 4
Từ khóa tự do Kĩ năng sống
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Văn Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Xuân Huy
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000961-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153988
0025
0041FEB4148-FEAF-41E3-8D81-34F30FADE1DE
005202310271026
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c25000
039|y20231027102650|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.82|bTH552H|214
24510|aThực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4 / |cHuỳnh Văn Sơn (ch.b) ...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 6 có chỉnh lí
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a64 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh tiểu học
650#7|aKĩ năng |2BTKTVQGVN
650#7|aKĩ năng xã hội|2BTKTVQGVN
653##|aLớp 4
653##|aKĩ năng sống
7001#|aHuỳnh, Văn Sơn
7001#|aNguyễn, Thị Minh Hồng
7001#|aNguyễn, Hoàng Xuân Huy
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000961-5
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 102000965 CS1_Kho giáo trình 372.82 TH552H Sách giáo trình 5
2 102000964 CS1_Kho giáo trình 372.82 TH552H Sách giáo trình 4
3 102000963 CS1_Kho giáo trình 372.82 TH552H Sách giáo trình 3
4 102000962 CS1_Kho giáo trình 372.82 TH552H Sách giáo trình 2
5 102000961 CS1_Kho giáo trình 372.82 TH552H Sách giáo trình 1