DDC 372.7
Nhan đề Toán 4. Tập 2 / Hà Huy Khoái (ch.b)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 119 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Toán-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lớp 4
Tác giả(bs) CN Lê, Anh Vinh
Tác giả(bs) CN Hà, Huy Khoái
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Áng
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000941-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153984
0025
0041175DA62-B2AA-492E-99F9-E0C908513F1A
005202310270946
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c17000
039|y20231027094621|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.7|bT406B|214
24510|aToán 4. |nTập 2 / |cHà Huy Khoái (ch.b)...[và những người khác]
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a119 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aToán|2BTKTVQGVN
653##|aLớp 4
7001#|aLê, Anh Vinh|echủ biên
7001#|aHà, Huy Khoái|etổng chủ biên
7001#|aNguyễn, Áng
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000941-5
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000941 CS1_Kho giáo trình 372.7 T406B Sách giáo trình 1
2 102000942 CS1_Kho giáo trình 372.7 T406B Sách giáo trình 2
3 102000944 CS1_Kho giáo trình 372.7 T406B Sách giáo trình 4
4 102000943 CS1_Kho giáo trình 372.7 T406B Sách giáo trình 3
5 102000945 CS1_Kho giáo trình 372.7 T406B Sách giáo trình 5