DDC 372.34
Nhan đề Tin học 3 / Nguyễn Chí Công (ch.b) ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 73 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Tin học-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Phan Anh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Mai
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Chí Công
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000926-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153981
0025
0046B1B69E0-33CA-4BF3-92AA-DF2FCC67D592
005202310261507
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c11000
039|y20231026150808|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.34|bT311H|214
24510|aTin học 3 / |cNguyễn Chí Công (ch.b) ...[và những người khác]
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a73 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aTin học|2BTKTVQGVN
7001#|aPhan Anh
7001#|aHoàng, Thị Mai
7001#|aNguyễn, Chí Công
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000926-30
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000926 CS1_Kho giáo trình 372.34 T311H Sách giáo trình 1
2 102000927 CS1_Kho giáo trình 372.34 T311H Sách giáo trình 2
3 102000928 CS1_Kho giáo trình 372.34 T311H Sách giáo trình 3
4 102000929 CS1_Kho giáo trình 372.34 T311H Sách giáo trình 4
5 102000930 CS1_Kho giáo trình 372.34 T311H Sách giáo trình 5