DDC 372.34
Tác giả CN Lê, Đức Long
Nhan đề Em vui tin học 1 / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí MInh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 71 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Em vui tin học
Thuật ngữ chủ đề Tin học-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thiên Lý
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000916-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153979
0025
004A8BDB3EF-DE8C-4BFD-9F43-9176081F0410
005202310261502
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020##|c40000
039|a20231026150226|bukh392|y20231026145608|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.34|b202V|214
1001#|aLê, Đức Long
24510|aEm vui tin học 1 / |cLê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý
260##|aTp. Hồ Chí MInh : |bĐại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, |c2022
300##|a71 tr. ; |c27 cm.
490 |aEm vui tin học
650#7|aTin học|2BTKTVQGVN
7001#|aNguyễn, Thị Thiên Lý
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000916-20
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 102000920 CS1_Kho giáo trình 372.34 202V Sách giáo trình 5
2 102000919 CS1_Kho giáo trình 372.34 202V Sách giáo trình 4
3 102000918 CS1_Kho giáo trình 372.34 202V Sách giáo trình 3
4 102000917 CS1_Kho giáo trình 372.34 202V Sách giáo trình 2
5 102000916 CS1_Kho giáo trình 372.34 202V Sách giáo trình 1