• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.35 T550NH
    Nhan đề: Tự nhiên và xã hội 3 /

DDC 372.35
Nhan đề Tự nhiên và xã hội 3 / Vũ Văn Hùng (ch.b)...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 123 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Tự nhiên-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Khoa học xã hội-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lớp 3
Tác giả(bs) CN Phan, Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thấn
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Hùng
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000911-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153978
0025
004F8947A60-1F10-40E7-A2E8-95514B155B05
005202310261037
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c19000
039|y20231026103801|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.35|bT550NH|214
24510|aTự nhiên và xã hội 3 / |cVũ Văn Hùng (ch.b)...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a123 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aTự nhiên|2BTKTVQGVN
650#7|aKhoa học xã hội|2BTKTVQGVN
653##|aLớp 3
7001#|aPhan, Thanh Hà
7001#|aNguyễn, Thị Thấn
7001#|aVũ, Văn Hùng
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000911-5
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000912 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 2
2 102000913 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 3
3 102000914 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 4
4 102000915 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 5
5 102000911 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 1