• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.35 T550NH
    Nhan đề: Tự nhiên và xã hội 1 /

DDC 372.35
Nhan đề Tự nhiên và xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (ch.b)...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 123 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Tự nhiên-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Khoa học xã hội-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lớp 1
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thấn
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Hùng
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000901-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153976
0025
0041865CEE5-FBB2-4AD0-8E66-64198FD70457
005202310261016
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c21000
039|y20231026101653|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.35|bT550NH|214
24510|aTự nhiên và xã hội 1 / |cVũ Văn Hùng (ch.b)...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 3
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a123 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aTự nhiên|2BTKTVQGVN
650#7|aKhoa học xã hội|2BTKTVQGVN
653##|aLớp 1
7001#|aĐào, Thị Hồng
7001#|aNguyễn, Thị Thấn
7001#|aVũ, Văn Hùng
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000901-5
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 102000905 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 5
2 102000904 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 4
3 102000903 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 3
4 102000902 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 2
5 102000901 CS1_Kho giáo trình 372.35 T550NH Sách giáo trình 1