• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.18 H411Đ
    Nhan đề: Hoạt động trải nghiệm 2 /

DDC 372.18
Nhan đề Hoạt động trải nghiệm 2 / Tổng chủ biên : Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng ...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 92 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Trải nghiệm-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Bùi, Sỹ Tụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thụy Anh
Tác giả(bs) CN Lưu, Thu Thủy
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000886-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153973
0025
004AA318F76-4E0C-42B2-8D59-84789721409F
005202310260940
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c17000
039|y20231026094022|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.18|bH411Đ|214
24510|aHoạt động trải nghiệm 2 / |cTổng chủ biên : Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng ...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 2
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a92 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aGiáo dục|2BTKTVQGVN
650#7|aTrải nghiệm|2BTKTVQGVN
7001#|aBùi, Sỹ Tụng
7001#|aNguyễn, Thụy Anh
7001#|aLưu, Thu Thủy
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000886-90
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000886 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 1
2 102000888 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 3
3 102000887 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 2
4 102000889 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 4
5 102000890 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 5