• Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.18 H411Đ
    Nhan đề: Hoạt động trải nghiệm 1 /

DDC 372.18
Nhan đề Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Sỹ Tụng (ch.b) ...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 87 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Trải nghiệm-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Bùi, Sỹ Tụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Lan Anh
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000881-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153972
0025
004920BC56F-7648-446E-BF3B-8345C9285FB3
005202310260928
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c15000
039|y20231026092827|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.18|bH411Đ|214
24510|aHoạt động trải nghiệm 1 / |cBùi Sỹ Tụng (ch.b) ...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 3
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a87 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aGiáo dục|2BTKTVQGVN
650#7|aTrải nghiệm|2BTKTVQGVN
7001#|aBùi, Sỹ Tụng
7001#|aNguyễn, Thanh Bình
7001#|aVũ, Thị Lan Anh
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000881-5
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 102000885 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 5
2 102000884 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 4
3 102000883 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 3
4 102000882 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 2
5 102000881 CS1_Kho giáo trình 372.18 H411Đ Sách giáo trình 1