DDC 372.62
Nhan đề Tiếng Việt 3. Tập 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b)...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 143 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt -BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lớp 3
Tác giả(bs) CN Bùi, Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Lan Anh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền Lương
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000866-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153969
0025
004DCB0AD35-BB23-4810-859B-16A5F209656C
005202310260900
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c21000
039|y20231026090053|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.62|bT306V|214
24510|aTiếng Việt 3. |nTập 2 / |cBùi Mạnh Hùng (ch.b)...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a143 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aTiếng Việt |2BTKTVQGVN
653##|aLớp 3
7001#|aBùi, Mạnh Hùng
7001#|aLê, Thị Lan Anh
7001#|aTrần, Thị Hiền Lương
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000866-70
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000870 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 5
2 102000869 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 4
3 102000866 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 1
4 102000867 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 2
5 102000868 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 3