DDC 372.62
Nhan đề Tiếng Việt 3. Tập 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b)...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 151 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt -BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lớp 3
Tác giả(bs) CN Bùi, Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hồng Dương
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền Lương
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000861-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153968
0025
0042206C893-B007-486C-A94B-528762848CB2
005202310260843
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c22000
039|y20231026084351|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.62|bT306V|214
24510|aTiếng Việt 3. |nTập 1 / |cBùi Mạnh Hùng (ch.b)...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a151 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aTiếng Việt |2BTKTVQGVN
653##|aLớp 3
7001#|aBùi, Mạnh Hùng
7001#|aĐỗ, Hồng Dương
7001#|aTrần, Thị Hiền Lương
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000861-5
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000863 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 3
2 102000864 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 4
3 102000865 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 5
4 102000861 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 1
5 102000862 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 2