DDC 372.62
Nhan đề Tiếng Việt 2. Tập 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b)...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 143 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt -BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lớp 2
Tác giả(bs) CN Bùi, Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Lan Anh
Tác giả(bs) CN Trịnh, Cẩm Lan
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000856-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153967
0025
00405DDE94C-21C7-4C75-9E38-3370CFEA5DBD
005202310260835
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c25000
039|y20231026083527|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.62|bT306V|214
24510|aTiếng Việt 2. |nTập 2 / |cBùi Mạnh Hùng (ch.b)...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 2
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a143 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aTiếng Việt |2BTKTVQGVN
653##|aLớp 2
7001#|aBùi, Mạnh Hùng
7001#|aLê, Thị Lan Anh
7001#|aTrịnh, Cẩm Lan
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000856-60
890|a5|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 102000860 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 5
2 102000859 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 4
3 102000858 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 3
4 102000857 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 2
5 102000856 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 1