DDC 372.62
Nhan đề Tiếng Việt 1. Tập 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b)...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 175 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt -BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lớp 1
Tác giả(bs) CN Bùi, Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Vũ, Kim Bảng
Tác giả(bs) CN Trịnh, Cẩm Lan
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000846-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153965
0025
00471BBB978-0C01-4C4E-9A62-A3F052D74AC2
005202310260809
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c29000
039|y20231026080952|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.62|bT306V|214
24510|aTiếng Việt 1. |nTập 2 / |cBùi Mạnh Hùng (ch.b)...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 3
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a175 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aTiếng Việt |2BTKTVQGVN
653##|aLớp 1
7001#|aBùi, Mạnh Hùng
7001#|aVũ, Kim Bảng
7001#|aTrịnh, Cẩm Lan
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000846-50
890|a5|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 102000850 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 5
2 102000847 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 2
3 102000846 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 1
4 102000849 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 4 Hạn trả:26-04-2024
5 102000848 CS1_Kho giáo trình 372.62 T306V Sách giáo trình 3 Hạn trả:06-07-2024