DDC 372.83
Nhan đề Đạo đức 3 / Nguyễn Thị Toan (tổng chủ biên)...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 67 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lớp 3
Tác giả(bs) CN Trần, Thành Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Toan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoàng Anh
Địa chỉ 100CS1_Kho giáo trình(5): 102000831-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153962
0025
00471DD3EF9-F913-4258-BBF6-29E4F3350EC9
005202310251550
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020##|c10000
039|a20231025155103|bukh392|y20231025155038|zukh392
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.83|bĐ108Đ|214
24510|aĐạo đức 3 / |cNguyễn Thị Toan (tổng chủ biên)...[và những người khác]
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300##|a67 tr. ; |c27 cm.
490 |aBộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
650#7|aĐạo đức|2BTKTVQGVN
653##|aLớp 3
7001#|aTrần, Thành Nam|echủ biên
7001#|aNguyễn, Thị Toan|etổng chủ biên
7001#|aNguyễn, Thị Hoàng Anh
852|a100|bCS1_Kho giáo trình|j(5): 102000831-5
890|b0|c0|d0|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000835 CS1_Kho giáo trình 372.83 Đ108Đ Sách giáo trình 5
2 102000832 CS1_Kho giáo trình 372.83 Đ108Đ Sách giáo trình 2
3 102000831 CS1_Kho giáo trình 372.83 Đ108Đ Sách giáo trình 1
4 102000833 CS1_Kho giáo trình 372.83 Đ108Đ Sách giáo trình 3
5 102000834 CS1_Kho giáo trình 372.83 Đ108Đ Sách giáo trình 4