• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 371.39 GI-103P
    Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trường Đại học Khánh Hòa :

DDC 371.39
Tác giả CN Trần, Thị Hằng
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Giải pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trường Đại học Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Trần Thị Hằng, Hoàng Ngọc Thùy Tiên, Phan Thị Minh Thuyết ; Tăng Thị Nguyệt Nga (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 80tr.
Thuật ngữ chủ đề Tự học-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Sinh viên-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Đại học Khánh Hòa
Từ khóa tự do Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Tăng, Thị Nguyệt Nga
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Thủy Tiên
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Minh Thuyết
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001384
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152407
0024
004CACB83F0-5190-4758-ABAE-9C88866891CB
005202209230917
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220923091727|bchinm|y20220923091652|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a371.39|bGI-103P|214
1001#|aTrần, Thị Hằng
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aGiải pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trường Đại học Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cTrần Thị Hằng, Hoàng Ngọc Thùy Tiên, Phan Thị Minh Thuyết ; Tăng Thị Nguyệt Nga (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a80tr.
650#7|aTự học|2BTKTVQGVN
650#7|aSinh viên|2BTKTVQGVN
653##|aĐại học Khánh Hòa
653##|aKhoa học Xã hội và Nhân văn
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aVăn học (VH - BC, TT) - K5
7001#|aTăng, Thị Nguyệt Nga|cThS|eGVHD
7001#|aHoàng, Ngọc Thủy Tiên
7001#|aPhạm, Thị Minh Thuyết
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001384
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001384 CS1_Kho sách tham khảo 371.39 GI-103P Nghiên cứu khoa học 1