• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 915.9756 B108T
    Nhan đề: Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa :

DDC 915.9756
Tác giả CN Phan, Mỹ Duyên
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Phan Mỹ Duyên ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 77tr.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Khánh Hòa-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Lễ hội
Từ khóa tự do Bảo tồn
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Giang
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001383
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152406
0024
004435B9C9A-8BEB-4E54-AC81-A59D07407475
005202209230908
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220923090806|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a915.9756|bB108T|214
1001#|aPhan, Mỹ Duyên
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aBảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cPhan Mỹ Duyên ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a77tr.
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
650#7|aKhánh Hòa|2BTKTVQGVN
653##|aLễ hội
653##|aBảo tồn
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aViệt Nam học (VHDL) - K5
7001#|aVũ, Ngọc Giang|cThS|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001383
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001383 CS1_Kho sách tham khảo 915.9756 B108T Nghiên cứu khoa học 1