• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 428.81 T310H
    Nhan đề: Tìm hiểu từ vay mượn tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, Tiếng Hi Lạp, và tiếng La - tinh trong tiếng Anh và lợi ích của việc học những từ vay mượn này trong việc phát triển kĩ năng đọc hiểu các văn bản khoa học :

DDC 428.81
Tác giả CN Nguyễn, Thị Đoan Trang
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Tìm hiểu từ vay mượn tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, Tiếng Hi Lạp, và tiếng La - tinh trong tiếng Anh và lợi ích của việc học những từ vay mượn này trong việc phát triển kĩ năng đọc hiểu các văn bản khoa học : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Thị Đoan Trang ; Võ Tú Phương (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 161tr.
Thuật ngữ chủ đề Từ vựng-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Từ vay mượn
Từ khóa tự do Kĩ năng đọc hiểu
Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Võ, Tú Phương
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001382
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152405
0024
00458D62CFA-FBD2-4410-8312-E7AA7999E9EF
005202209230901
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220923090153|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428.81|bT310H|214
1001#|aNguyễn, Thị Đoan Trang
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aTìm hiểu từ vay mượn tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, Tiếng Hi Lạp, và tiếng La - tinh trong tiếng Anh và lợi ích của việc học những từ vay mượn này trong việc phát triển kĩ năng đọc hiểu các văn bản khoa học : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Thị Đoan Trang ; Võ Tú Phương (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a161tr.
650#7|aTừ vựng|2BTKTVQGVN
650#7|aTiếng Anh|2BTKTVQGVN
653##|aTừ vay mượn
653##|aKĩ năng đọc hiểu
690 |aNgoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh - K4
7001#|aVõ, Tú Phương|cTS|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001382
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001382 CS1_Kho sách tham khảo 428.81 T310H Nghiên cứu khoa học 1