• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 155 B450C
    Nhan đề: Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm /

DDC 155
Tác giả CN Phan, Trọng Ngọ
Nhan đề Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm / Phan Trọng Ngọ chủ biên...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2005
Mô tả vật lý 219 tr. ; 20.5 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học sư phạm-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học lứa tuổi-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học-BTKTVQGVN
Địa chỉ Tài liệu do Giảng viên Ngô Thế Lâm cung cấp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152404
0026
00403727276-2735-4738-9669-34B9F7CA855E
005202209230859
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20220923085922|bhungnth|c20220923085912|dhungnth|y20220923085815|zhungnth
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a155|bB450C|214
1001#|aPhan, Trọng Ngọ|eChủ biên
24510|aBộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm / |cPhan Trọng Ngọ chủ biên...[và những người khác]
260##|aH. : |bĐại học sư phạm, |c2005
300##|a219 tr. ; |c20.5 cm.
650#7|aTâm lí học sư phạm|2BTKTVQGVN
650#7|aTâm lí học lứa tuổi|2BTKTVQGVN
650#7|aTâm lí học|2BTKTVQGVN
852 |aTài liệu do Giảng viên Ngô Thế Lâm cung cấp
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào