• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 428.83 NGH305C
    Nhan đề: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảng dạy kĩ năng nói tiếng anh ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa :

DDC 428.83
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Gôn
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảng dạy kĩ năng nói tiếng anh ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Xuân Gôn ; Trần Thị Ái Hoa (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 98tr.
Thuật ngữ chủ đề Trung học Cơ sở-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Kĩ năng nói Tiếng Anh
Từ khóa tự do Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ
Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ái Hoa
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001381
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152403
0024
004DBB21AC5-26D5-4D3E-BF2C-6EA3CD06C8B3
005202209260941
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220926094131|bchinm|y20220923085157|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428.83|bNGH305C|214
1001#|aNguyễn, Xuân Gôn
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aNghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảng dạy kĩ năng nói tiếng anh ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Xuân Gôn ; Trần Thị Ái Hoa (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a98tr.
650#7|aTrung học Cơ sở|2BTKTVQGVN
650#7|aTiếng Anh|2BTKTVQGVN
653##|aKĩ năng nói Tiếng Anh
653##|aTrung học Cơ sở Nguyễn Huệ
690 |aNgoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh - K4
7001#|aTrần, Thị Ái Hoa|cTS|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001381
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001381 CS1_Kho sách tham khảo 373.19 NGH305C Nghiên cứu khoa học 1