• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 302.23 V115H
    Nhan đề: Văn hóa giao tiếp trên mạng xã hội của sinh viên trường Đại học Khánh Hòa :

DDC 302.23
Tác giả CN Tô, Thị Khánh Trang
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Văn hóa giao tiếp trên mạng xã hội của sinh viên trường Đại học Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Tô Thị Khánh Trang, Hoàng Thị Trúc Linh, Lê Nguyễn Thanh Tâm ; Nguyễn Thị Bé (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 61tr.
Thuật ngữ chủ đề Sinh viên-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa giao tiếp-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bé
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Trúc Linh
Tác giả(bs) CN Lê, Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001380
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152402
0024
0044E6A0063-0324-425D-9D25-ECE3A0AEA862
005202209230844
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220923084437|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a302.23|bV115H|214
1001#|aTô, Thị Khánh Trang
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aVăn hóa giao tiếp trên mạng xã hội của sinh viên trường Đại học Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cTô Thị Khánh Trang, Hoàng Thị Trúc Linh, Lê Nguyễn Thanh Tâm ; Nguyễn Thị Bé (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a61tr.
650#7|aSinh viên|2BTKTVQGVN
650#7|aVăn hóa giao tiếp|2BTKTVQGVN
653##|aMạng xã hội
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aVăn học (VH - BC, TT - K4
7001#|aNguyễn, Thị Bé|cThs|eGVHD
7001#|aHoàng, Thị Trúc Linh
7001#|aLê, Nguyễn Thanh Tâm
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001380
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001380 CS1_Kho sách tham khảo 302.23 V115H Nghiên cứu khoa học 1