• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 302.5 V115H
    Nhan đề: Văn hóa ứng xử của người dân thành phố Nha Trang trong tình hình dịch bệnh COVID - 19 :

DDC 302.5
Tác giả CN Hoàng, Vũ Anh Thư
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Văn hóa ứng xử của người dân thành phố Nha Trang trong tình hình dịch bệnh COVID - 19 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Hoàng Vũ Anh Thư ; Nguyễn Thị Nga (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 93tr.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa ứng xử-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Giao tiếp-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Dịch COVID - 19
Từ khóa tự do Nha Trang
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nga
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001379
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152401
0024
0048547918D-A989-4340-AC34-E7AAFF2F905A
005202209221622
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922162256|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a302.5|bV115H|214
1001#|aHoàng, Vũ Anh Thư
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aVăn hóa ứng xử của người dân thành phố Nha Trang trong tình hình dịch bệnh COVID - 19 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cHoàng Vũ Anh Thư ; Nguyễn Thị Nga (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a93tr.
650#7|aVăn hóa ứng xử|2BTKTVQGVN
650#7|aGiao tiếp|2BTKTVQGVN
653##|aDịch COVID - 19
653##|aNha Trang
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aVăn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) - K5
7001#|aNguyễn, Thị Nga|cThS|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001379
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001379 CS1_Kho sách tham khảo 302.5 V115H Nghiên cứu khoa học 1