• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 428.83 NGH305C
    Nhan đề: Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp luyện tập nâng cao phản xạ nói tiếng anh của sinh viên K4 ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khánh Hòa :

DDC 428.83
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Thu Trang
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp luyện tập nâng cao phản xạ nói tiếng anh của sinh viên K4 ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Hoàng Thu Trang (chủ nhiệm đề tài) ; thành viên : Nguyễn Thị Phương Vy, Phan Thị Trúc Linh ; Trần Thị Ái Hoa (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 106tr.
Thuật ngữ chủ đề Sinh viên-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Luyện tập
Từ khóa tự do Nói
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ái Hoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương Vy
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Trúc Linh
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001378
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152400
0024
00416895468-35DE-46EA-BE6D-B0C24A197A67
005202209260940
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220926094038|bchinm|y20220922160457|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a428.83|bNGH305C|214
1001#|aNguyễn, Hoàng Thu Trang|echủ nhiệm đề tài
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aNghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp luyện tập nâng cao phản xạ nói tiếng anh của sinh viên K4 ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Hoàng Thu Trang (chủ nhiệm đề tài) ; thành viên : Nguyễn Thị Phương Vy, Phan Thị Trúc Linh ; Trần Thị Ái Hoa (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a106tr.
650#7|aSinh viên|2BTKTVQGVN
650#7|aTiếng Anh|2BTKTVQGVN
653##|aLuyện tập
653##|aNói
653##|aNghiên cứu
690 |aNgoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh - K4
7001#|aTrần, Thị Ái Hoa|cTS|eGVHD
7001#|aNguyễn, Thị Phương Vy
7001#|aPhan, Thị Trúc Linh
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001378
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001378 CS1_Kho sách tham khảo 378.3 NGH305C Nghiên cứu khoa học 1