• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 519.8 T307C
    Nhan đề: Tiếp cận bài toán tìm đường đi tối ưu bằng giải thuật di truyền và thực nghiệm trên Google Maps :

DDC 519.8
Tác giả CN Đặng, Việt Tỉnh
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Tiếp cận bài toán tìm đường đi tối ưu bằng giải thuật di truyền và thực nghiệm trên Google Maps : Đề tài nghiên cứu khoa học / Đặng Việt Tỉnh, Nguyễn Xuân Nghiệp ; Trần Thế Anh (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 40tr.
Thuật ngữ chủ đề Toán ứng dụng-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Toán-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Đường đi
Từ khóa tự do Giải thuật di truyền
Từ khóa tự do Google Maps
Khoa Sư phạm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần, Thế Anh
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001377
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152399
0024
00488AB2368-59DE-4A5A-B460-08191E0B7EE9
005202209221550
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922155047|bchinm|y20220922155034|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a519.8|bT307C|214
1001#|aĐặng, Việt Tỉnh
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aTiếp cận bài toán tìm đường đi tối ưu bằng giải thuật di truyền và thực nghiệm trên Google Maps : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cĐặng Việt Tỉnh, Nguyễn Xuân Nghiệp ; Trần Thế Anh (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a40tr.
650#7|aToán ứng dụng|2BTKTVQGVN
650#7|aToán|2BTKTVQGVN
653##|aĐường đi
653##|aGiải thuật di truyền
653##|aGoogle Maps
690 |aSư phạm
691 |aSư phạm Toán - K5
7001#|aNguyễn, Xuân Nghiệp
7001#|aTrần, Thế Anh|cThS|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001377
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001377 CS1_Kho sách tham khảo 519.8 T307C Nghiên cứu khoa học 1