• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 510.71 M458S
    Nhan đề: Một số bài toán thực tế thường gặp trong dạy và học phương trình lớp 8,9 :

DDC 510.71
Tác giả CN Nguyễn, Thủy Tiên
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Một số bài toán thực tế thường gặp trong dạy và học phương trình lớp 8,9 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Thị Mỹ Quý, Phạm Thị Minh Thùy ; Phạm Thị Trúc Diễm (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 151tr.
Thuật ngữ chủ đề Trung học cơ sở-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Toán-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Lớp 8
Từ khóa tự do Lớp 9
Khoa Sư phạm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mỹ Quý
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Minh Thùy
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Trúc Diễm
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001376
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152398
0024
0042B40BC7B-0352-4FC2-9241-5C062121119B
005202209260935
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220926093520|bchinm|y20220922154307|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a510.71|bM458S|214
1001#|aNguyễn, Thủy Tiên
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aMột số bài toán thực tế thường gặp trong dạy và học phương trình lớp 8,9 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Thị Mỹ Quý, Phạm Thị Minh Thùy ; Phạm Thị Trúc Diễm (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a151tr.
650#7|aTrung học cơ sở|2BTKTVQGVN
650#7|aToán|2BTKTVQGVN
653##|aPhương trình
653##|aLớp 8
653##|aLớp 9
690 |aSư phạm
691 |aSư phạm Toán - K4
7001#|aNguyễn, Thị Mỹ Quý
7001#|aPhạm, Thị Minh Thùy
7001#|aPhạm, Thị Trúc Diễm|cThS|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001376
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001376 CS1_Kho sách tham khảo 510.71 M458S Nghiên cứu khoa học 1