• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 915.9756 V115H
    Nhan đề: Văn hóa biển trong sự phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa :

DDC 915.9756
Tác giả CN Nguyễn, Tuấn Huy
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Văn hóa biển trong sự phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Tuấn Huy, Nguyễn Thanh Hưng ; Nguyễn Thị Nga (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 91tr.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Khánh Hòa-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Văn hóa biển
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Hưng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001375
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152397
0024
0042FEF40C5-8201-4EAE-8004-F61AB1DF96C2
005202209221515
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922151601|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a915.9756|bV115H|214
1001#|aNguyễn, Tuấn Huy
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aVăn hóa biển trong sự phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Tuấn Huy, Nguyễn Thanh Hưng ; Nguyễn Thị Nga (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a91tr.
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
650#7|aKhánh Hòa|2BTKTVQGVN
653##|aVăn hóa biển
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aViệt Nam học (VHDL) - K4
7001#|aNguyễn, Thị Nga|cThS|eGVHD
7001#|aNguyễn, Thanh Hưng
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001375
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001375 CS1_Kho sách tham khảo 915.9756 V115H Nghiên cứu khoa học 1