• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 070.1 B108T
    Nhan đề: Báo truyền hình Khánh Hòa trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 :

DDC 070.1
Tác giả CN Ngô, Khánh Nguyên
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Báo truyền hình Khánh Hòa trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Ngô Khánh Nguyên ; Phan Thúy Hằng (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 84tr.
Thuật ngữ chủ đề Báo-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Khánh Hòa-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Truyền hình
Từ khóa tự do Dịch COVID - 19
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Phan, Thúy Hằng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001374
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152396
0024
00415E11E39-1A46-4209-839E-BDEFB29DE1BA
005202209221506
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922150633|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a070.1|bB108T|214
1001#|aNgô, Khánh Nguyên
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aBáo truyền hình Khánh Hòa trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNgô Khánh Nguyên ; Phan Thúy Hằng (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a84tr.
650#7|aBáo|2BTKTVQGVN
650#7|aKhánh Hòa|2BTKTVQGVN
653|aTruyền hình
653|aDịch COVID - 19
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aVăn học (VH - BC, TT) - K4
7001#|aPhan, Thúy Hằng|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001374
890|b0|d0|a1|c0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001374 CS1_Kho sách tham khảo 070.1 B108T Tài liệu điện tử 1