• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 294.307 V103T
    Nhan đề: Vai trò của Phật giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Nha Trang hiện nay :

DDC 294.307
Tác giả CN Nguyễn, Kế Hát
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Vai trò của Phật giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Nha Trang hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Kế Hát ; Võ Văn Dũng (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 57tr.
Thuật ngữ chủ đề Phật giáo-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Nha Trang-BTKTVQGVN
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Dũng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001373
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152395
0024
004E579DB1A-1CF9-4F33-B86A-EB918EDF3D1F
005202209221500
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922150057|bchinm|y20220922150040|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a294.307|bV103T|214
1001#|aNguyễn, Kế Hát
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aVai trò của Phật giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Nha Trang hiện nay : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Kế Hát ; Võ Văn Dũng (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a57tr.
650#7|aPhật giáo|2BTKTVQGVN
650#7|aNha Trang|2BTKTVQGVN
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aVăn học (VH - BC, TT) - K4
7001#|aVõ, Văn Dũng|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001373
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001373 CS1_Kho sách tham khảo 294.307 V103T Nghiên cứu khoa học 1