• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 915.9756 V115H
    Nhan đề: Văn hóa ẩm thực trong sự phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa :

DDC 915.9756
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Quân
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Văn hóa ẩm thực trong sự phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Hồng Quân (chủ nhiệm) ; Lưu Minh Hòa, Nguyễn Anh Mỹ Ny, Huỳnh Thanh Quang ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 80tr.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch Khánh Hòa-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa ẩm thực-BTKTVQGVN
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Giang
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Thanh Quang
Tác giả(bs) CN Lưu, Minh Hòa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Mỹ Ny
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001372
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152394
0024
00421F67BBC-23CD-4459-B0EF-2FB321D6D059
005202209221452
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922145311|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a915.9756|bV115H|214
1001#|aNguyễn, Hồng Quân|echủ nhiệm
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aVăn hóa ẩm thực trong sự phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Hồng Quân (chủ nhiệm) ; Lưu Minh Hòa, Nguyễn Anh Mỹ Ny, Huỳnh Thanh Quang ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a80tr.
650#7|aDu lịch Khánh Hòa|2BTKTVQGVN
650#7|aVăn hóa ẩm thực|2BTKTVQGVN
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aViệt Nam học (VHDL) - K5
7001#|aVũ, Ngọc Giang|eGVHD
7001#|aHuỳnh, Thanh Quang
7001#|aLưu, Minh Hòa
7001#|aNguyễn, Anh Mỹ Ny
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001372
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001372 CS1_Kho sách tham khảo 915.9756 V115H Nghiên cứu khoa học 1