• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 372.19 Đ250X
    Nhan đề: Đề xuất quy trình xây dựng đề cương chi tiết theo phương pháp tiếp cận CDIO - vận dụng tại Trường Đại học Khánh Hòa /

DDC 372.19
Tác giả CN Phạm, Quốc Tuấn
Nhan đề Đề xuất quy trình xây dựng đề cương chi tiết theo phương pháp tiếp cận CDIO - vận dụng tại Trường Đại học Khánh Hòa / Phạm Quốc Tuấn
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2021
Mô tả vật lý 93tr. ; 30cm.
Tóm tắt Khái quát về CDIO; xây dựng quy trình thiết kế đề cương học phần theo phương pháp tiếp cận CDIO; đề cương chi tiết một số học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khoa du lịch
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do CDIO
Từ khóa tự do Đề cương chi tiết
Từ khóa tự do Phương pháp
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001370
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152393
0024
00441A27BC4-9504-409C-BCE5-ED4A4FC6F9FD
005202209231413
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220923141333|blienvtk|y20220922112647|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a372.19|bĐ250X|214
1001#|aPhạm, Quốc Tuấn
24510|aĐề xuất quy trình xây dựng đề cương chi tiết theo phương pháp tiếp cận CDIO - vận dụng tại Trường Đại học Khánh Hòa / |cPhạm Quốc Tuấn
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2021
300##|a93tr. ; |c30cm.
520##|aKhái quát về CDIO; xây dựng quy trình thiết kế đề cương học phần theo phương pháp tiếp cận CDIO; đề cương chi tiết một số học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khoa du lịch
653##|aXây dựng
653##|aCDIO
653##|aĐề cương chi tiết
653##|aPhương pháp
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001370
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/nghiencuukhoahoc/2021/gv/phamquoctuan/biathumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001370 CS1_Kho sách tham khảo 372.19 Đ250X Sách tham khảo 1