• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 539.7 T312T
    Nhan đề: Tính toán mật độ mức của một số hạt nhân kích thích theo mô hình lý thuyết có tính đến hiệu ứng kết cặp /

DDC 539.7
Tác giả CN Lê, Thị Quỳnh Hương
Nhan đề Tính toán mật độ mức của một số hạt nhân kích thích theo mô hình lý thuyết có tính đến hiệu ứng kết cặp / Lê Thị Quỳnh Hương
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2021
Mô tả vật lý 53tr. ; 30cm.
Tóm tắt Tổng quan về các mô hình khảo sát mật độ mức; phân tích mô hình EP+IPM và mô hình khí FERMI dịch chuyển ngược; tính toán mật độ mức của một số hạt nhân
Từ khóa tự do Hạt nhân
Từ khóa tự do Mật độ mức
Từ khóa tự do Tính toán
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001369
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152392
0024
0041B0DB939-458C-4500-9579-C31CB27A3BA8
005202209231403
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220923140402|blienvtk|y20220922111827|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a539.7|bT312T|214
1001#|aLê, Thị Quỳnh Hương
24510|aTính toán mật độ mức của một số hạt nhân kích thích theo mô hình lý thuyết có tính đến hiệu ứng kết cặp / |cLê Thị Quỳnh Hương
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2021
300##|a53tr. ; |c30cm.
520##|aTổng quan về các mô hình khảo sát mật độ mức; phân tích mô hình EP+IPM và mô hình khí FERMI dịch chuyển ngược; tính toán mật độ mức của một số hạt nhân
653##|aHạt nhân
653##|aMật độ mức
653##|aTính toán
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001369
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/nghiencuukhoahoc/2021/gv/lethiquynhhuong/biathumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001369 CS1_Kho sách tham khảo 539.7 T312T Nghiên cứu khoa học 1