• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 303.48 L302S
    Nhan đề: Lịch sử quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt - Chăm trên đất Khánh Hòa (1653 - 2013) :

DDC 303.48
Tác giả CN Trần, Gia Hân
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Lịch sử quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt - Chăm trên đất Khánh Hòa (1653 - 2013) : Đề tài nghiên cứu khoa học / Trần Gia Hân, Lê Phan Minh Trang, Phan Diệp Tiểu Uyên ; Nguyễn Thị Kim Hằng (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 80tr.
Thuật ngữ chủ đề Giao lưu-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Tiếp biến
Từ khóa tự do Khánh Hòa
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Hằng
Tác giả(bs) CN Lê, Phan Minh Trang
Tác giả(bs) CN Phan, Diệp Tiểu Uyên
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001367
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152391
0024
00432E04601-BA41-49CD-BF10-32BB668D8556
005202209221058
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922105859|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a303.48|bL302S|214
1001#|aTrần, Gia Hân
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aLịch sử quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt - Chăm trên đất Khánh Hòa (1653 - 2013) : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cTrần Gia Hân, Lê Phan Minh Trang, Phan Diệp Tiểu Uyên ; Nguyễn Thị Kim Hằng (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a80tr.
650#7|aGiao lưu|2BTKTVQGVN
650#7|aVăn hóa|2BTKTVQGVN
653##|aTiếp biến
653##|aKhánh Hòa
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aViệt Nam học (Văn hóa Du lịch) - K4
7001#|aNguyễn, Thị Kim Hằng|cThS|eGVHD
7001#|aLê, Phan Minh Trang
7001#|aPhan, Diệp Tiểu Uyên
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001367
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001367 CS1_Kho sách tham khảo 303.48 L302S Nghiên cứu khoa học 1