• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 410 KH108S
    Nhan đề: Khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học ngoại ngữ trực tuyến trên nền tảng Microsoft teams tại Trường Đại học Khánh Hòa /

DDC 410
Tác giả CN Võ, Tú Phương
Nhan đề Khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học ngoại ngữ trực tuyến trên nền tảng Microsoft teams tại Trường Đại học Khánh Hòa / Võ Tú Phương
Thông tin xuất bản Khánh Hòa, Đại học Khánh Hòa
Mô tả vật lý 62tr. ; 30cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận, thiết kế nghiên cứu, thực trạng và kết quả ứng dụng công cụ công nghệ trong việc dạy và học ngoại ngữ trên nền tảng Microsoft team tại Trường Đại học Khánh Hòa
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Trực tuyến
Từ khóa tự do Microsoft teams
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001366
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152390
0024
00447894BAF-39B7-4CE0-A3FE-CA7023191413
005202209221058
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20220922105847|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a410|bKH108S|214
1001#|aVõ, Tú Phương
24510|aKhảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học ngoại ngữ trực tuyến trên nền tảng Microsoft teams tại Trường Đại học Khánh Hòa / |cVõ Tú Phương
260##|bKhánh Hòa, |cĐại học Khánh Hòa
300##|a62tr. ; |c30cm.
520##|aCơ sở lý luận, thiết kế nghiên cứu, thực trạng và kết quả ứng dụng công cụ công nghệ trong việc dạy và học ngoại ngữ trên nền tảng Microsoft team tại Trường Đại học Khánh Hòa
653##|aCông nghệ thông tin
653##|aTrực tuyến
653##|aMicrosoft teams
653##|aNgoại ngữ
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001366
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001366 CS1_Kho sách tham khảo 410 KH108S Nghiên cứu khoa học 1