• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 910 KH108S
    Nhan đề: Khảo sát mô hình dạy học tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên khóa 4 ngành quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng, khoa Du lịch, Trường Đại học Khánh Hòa /

DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Phương Thúy
Nhan đề Khảo sát mô hình dạy học tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên khóa 4 ngành quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng, khoa Du lịch, Trường Đại học Khánh Hòa / Nguyễn Phương Thúy
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 75tr. ; 30cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận và phương pháp luận của quá trình dạy và học tiếng anh; khảo sát mô hình dạy và học tiếng anh chuyên ngành quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng hiện nay
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Tiếng anh
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001365
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152389
0024
00489709EA2-69B5-4FDF-A8AA-BE7605B199C8
005202209221508
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922150822|blienvtk|y20220922105206|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a910|bKH108S|214
1001#|aNguyễn, Phương Thúy
24510|aKhảo sát mô hình dạy học tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên khóa 4 ngành quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng, khoa Du lịch, Trường Đại học Khánh Hòa / |cNguyễn Phương Thúy
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a75tr. ; |c30cm.
520##|aCơ sở lý luận và phương pháp luận của quá trình dạy và học tiếng anh; khảo sát mô hình dạy và học tiếng anh chuyên ngành quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng hiện nay
653##|aQuản trị kinh doanh
653##|aDu lịch
653##|aTiếng anh
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001365
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/nghiencuukhoahoc/2021/gv/nguyenphuongthuy/biathumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001365 CS1_Kho sách tham khảo 910 KH108S Nghiên cứu khoa học 1