• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 915.9756 H411Đ
    Nhan đề: Hoạt động truyền thông địa phương trong việc quảng bá du lịch tỉnh Khánh Hòa sau đại dịch COVID - 19 :

DDC 915.9756
Tác giả CN Lê, Đình Trí
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Hoạt động truyền thông địa phương trong việc quảng bá du lịch tỉnh Khánh Hòa sau đại dịch COVID - 19 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Lê Đình Trí, Hoàng Viết Tuấn, Nguyễn Thị Huyền Trang ; Trần Thị Kim Thu (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 65tr.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Khánh Hòa-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Truyền thông
Từ khóa tự do Dịch COVID - 19
Từ khóa tự do Quảng bá du lịch
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Thu
Tác giả(bs) CN Hoàng, Viết Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Huyền Trang
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001364
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152388
0024
004126BD028-D50C-4CD4-AAA0-42E793FB5BFF
005202209221048
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922104854|bchinm|y20220922104825|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a915.9756|bH411Đ|214
1001#|aLê, Đình Trí
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aHoạt động truyền thông địa phương trong việc quảng bá du lịch tỉnh Khánh Hòa sau đại dịch COVID - 19 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cLê Đình Trí, Hoàng Viết Tuấn, Nguyễn Thị Huyền Trang ; Trần Thị Kim Thu (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a65tr.
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
650#7|aKhánh Hòa|2BTKTVQGVN
653##|aTruyền thông
653##|aDịch COVID - 19
653##|aQuảng bá du lịch
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aVăn học (Văn học - Báo chí - Truyền thông) - K4
7001#|aNguyễn, Thị Kim Thu|cThS|eGVHD
7001#|aHoàng, Viết Tuấn
7001#|aNguyễn, Thị Huyền Trang
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001364
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001364 CS1_Kho sách tham khảo 915.9756 H411Đ Nghiên cứu khoa học 1