• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 910.3 C101Y
    Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến: Trường hợp nghiên cứu khách du lịch đến Khánh Hòa /

DDC 910.3
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Thái Thịnh
Nhan đề Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến: Trường hợp nghiên cứu khách du lịch đến Khánh Hòa / Nguyễn Hữu Thái Thịnh
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 92tr. ; 30cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến: Trường hợp nghiên cứu khách du lịch đến Khánh Hòa. Từ đó đề xuất các hàm ý quản trị thu hút và gia tăng ý định đặt phòng trực tuyến của du khách tại các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới
Từ khóa tự do Đặt phòng
Từ khóa tự do Trực tuyến
Từ khóa tự do Du lịch
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001363
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152387
0024
00456A7DB03-30A3-4E02-A945-717B83693E30
005202209221458
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922145837|blienvtk|y20220922104605|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a910.3|bC101Y|214
1001#|aNguyễn, Hữu Thái Thịnh
24510|aCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến: Trường hợp nghiên cứu khách du lịch đến Khánh Hòa / |cNguyễn Hữu Thái Thịnh
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a92tr. ; |c30cm.
520##|aĐề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến: Trường hợp nghiên cứu khách du lịch đến Khánh Hòa. Từ đó đề xuất các hàm ý quản trị thu hút và gia tăng ý định đặt phòng trực tuyến của du khách tại các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới
653##|aĐặt phòng
653##|aTrực tuyến
653##|aDu lịch
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001363
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/nghiencuukhoahoc/2021/gv/nguyenhuuthaithinh/biathumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001363 CS1_Kho sách tham khảo 910.3 C101Y Nghiên cứu khoa học 1