• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 302.23 T101Đ
    Nhan đề: Tác động của mạng xã hội đến việc học tập của sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Khánh Hòa :

DDC 302.23
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Thùy Trang
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Tác động của mạng xã hội đến việc học tập của sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ngọc Thùy Trang, Phạm Thị Huyền Trân, Nguyễn Đức Hoàng Mai ; Bùi Thị Thanh Diệu (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 82tr.
Thuật ngữ chủ đề Sinh viên-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tác động-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Trường Đại học Khánh Hòa
Từ khóa tự do Mạng xã hội
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thanh Diệu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Hoàng Mai
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Huyền Trân
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001362
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152386
0024
004B231913B-966F-4193-BAD2-C31D8C2AC540
005202209221037
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922103802|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a302.23|bT101Đ|214
1001#|aNguyễn, Ngọc Thùy Trang
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aTác động của mạng xã hội đến việc học tập của sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Ngọc Thùy Trang, Phạm Thị Huyền Trân, Nguyễn Đức Hoàng Mai ; Bùi Thị Thanh Diệu (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a82tr.
650#7|aSinh viên|2BTKTVQGVN
650#7|aTác động|2BTKTVQGVN
653##|aTrường Đại học Khánh Hòa
653##|aMạng xã hội
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aVăn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) - K5
7001#|aBùi, Thị Thanh Diệu|cTS.|eGVHD
7001#|aNguyễn, Đức Hoàng Mai
7001#|aPhạm, Thị Huyền Trân
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001362
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001362 CS1_Kho sách tham khảo 302.23 T101Đ Nghiên cứu khoa học 1