• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 342 Đ452M
    Nhan đề: Đổi mới thi kết thúc các học phần lý luận chính trị theo chương trình đào tạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Trường Đại học Khánh Hòa :

DDC 342
Tác giả CN Trần, Thị Yên Ninh
Nhan đề Đổi mới thi kết thúc các học phần lý luận chính trị theo chương trình đào tạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Trường Đại học Khánh Hòa : Báo cáo tổng kết đề tài /Trần Thị Yên Ninh
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 58tr. ; 30cm.
Tóm tắt Cơ sở, thực trạng và nội dung đổi mới thi kết thúc các học phần lý luận chính trị, phương hướng, giải pháp và quy trình ứng dụng triển khai đề tài ở Trường Đại học Khánh Hòa
Từ khóa tự do Chương trình
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Lý luận chính trị
Từ khóa tự do Đổi mới
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001371
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152385
0024
004C2FD1B3D-E2DA-47B9-8A31-1934B95CD270
005202210050846
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221005084702|bchinm|c20220922145009|dlienvtk|y20220922103601|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a342|bĐ452M|214
1001#|aTrần, Thị Yên Ninh
24510|aĐổi mới thi kết thúc các học phần lý luận chính trị theo chương trình đào tạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Trường Đại học Khánh Hòa : |bBáo cáo tổng kết đề tài /|cTrần Thị Yên Ninh
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a58tr. ; |c30cm.
520##|aCơ sở, thực trạng và nội dung đổi mới thi kết thúc các học phần lý luận chính trị, phương hướng, giải pháp và quy trình ứng dụng triển khai đề tài ở Trường Đại học Khánh Hòa
653##|aChương trình
653##|aĐào tạo
653##|aLý luận chính trị
653##|aĐổi mới
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001371
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/nghiencuukhoahoc/2021/gv/tranthiyenninh/biathumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001371 CS1_Kho sách tham khảo 342 Đ452M Nghiên cứu khoa học 1