• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 335.43 X126D
    Nhan đề: Xây dựng sơ đồ tư duy để giảng dạy học phần Triết học Mác - Lênin ở trường Đại học Khánh hòa hiện nay /

DDC 335.43
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Anh
Nhan đề Xây dựng sơ đồ tư duy để giảng dạy học phần Triết học Mác - Lênin ở trường Đại học Khánh hòa hiện nay / Nguyễn Hữu Anh
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 75tr. ; 30cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận, thực trạng và một số giải pháp về xây dựng sơ đồ tư duy để giảng dạy học phầnTriết học Mác - Lênin ở Trường Đại học Khánh Hòa hiện nay
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Sơ đồ
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Tư duy
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001361
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152384
0024
004D4AF162C-71A8-431B-AC46-D0B701C07309
005202209221437
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922143758|blienvtk|y20220922102634|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a335.43|bX126D|214
1001#|aNguyễn, Hữu Anh
24510|aXây dựng sơ đồ tư duy để giảng dạy học phần Triết học Mác - Lênin ở trường Đại học Khánh hòa hiện nay / |cNguyễn Hữu Anh
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a75tr. ; |c30cm.
520##|aCơ sở lý luận, thực trạng và một số giải pháp về xây dựng sơ đồ tư duy để giảng dạy học phầnTriết học Mác - Lênin ở Trường Đại học Khánh Hòa hiện nay
653##|aXây dựng
653##|aSơ đồ
653##|aTriết học
653##|aTư duy
653##|aGiảng dạy
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001361
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/nghiencuukhoahoc/2021/gv/nguyenhuuanh/biathumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001361 CS1_Kho sách tham khảo 335.43 X126D Nghiên cứu khoa học 1