• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 302.23 TH552T
    Nhan đề: Thực trạng tiếp cận thông tin báo chí qua phương tiện truyền thông xã hội của sinh viên ngành Văn học (Văn học - Báo chí - Truyền thông), trường Đại học Khánh Hòa :

DDC 302.23
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Kim Ngân
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Thực trạng tiếp cận thông tin báo chí qua phương tiện truyền thông xã hội của sinh viên ngành Văn học (Văn học - Báo chí - Truyền thông), trường Đại học Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ngọc Kim Ngân ; Bùi Thị Thanh Diệu (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 93tr.
Thuật ngữ chủ đề Thông tin-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Sinh viên-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Đại học Khánh Hòa
Từ khóa tự do Phương tiện truyền thông
Từ khóa tự do Báo chí
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thanh Diệu
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001360
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152383
0024
004E1148CC4-E535-4242-B90A-3C885E2B8487
005202209221032
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922103236|bchinm|y20220922095442|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a302.23|bTH552T|214
1001#|aNguyễn, Ngọc Kim Ngân
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aThực trạng tiếp cận thông tin báo chí qua phương tiện truyền thông xã hội của sinh viên ngành Văn học (Văn học - Báo chí - Truyền thông), trường Đại học Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Ngọc Kim Ngân ; Bùi Thị Thanh Diệu (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a93tr.
650#7|aThông tin|2BTKTVQGVN
650#7|aSinh viên|2BTKTVQGVN
653##|aĐại học Khánh Hòa
653##|aPhương tiện truyền thông
653##|aBáo chí
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aVăn học (Văn học - Báo chí - Truyền thông)
7001#|aBùi, Thị Thanh Diệu|cTS|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001360
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001360 CS1_Kho sách tham khảo 302.23 TH552T Nghiên cứu khoa học 1