• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 355.4346 T550T
    Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử và ý nghĩa đối với sinh viên ngành Văn học (Văn học - Báo chí - Truyền thông) trường Đại học Khánh Hòa :

DDC 355.4346
Tác giả CN Nguyễn, Thục Quyên
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử và ý nghĩa đối với sinh viên ngành Văn học (Văn học - Báo chí - Truyền thông) trường Đại học Khánh Hòa : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Thục Quyên ; Võ Văn Dũng (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 73tr.
Thuật ngữ chủ đề Sinh viên-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Ảnh hưởng
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Dũng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001359
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152382
0024
0040D8C2807-5590-4654-A70D-492B89017130
005202209220900
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922090101|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a355.4346|bT550T|214
1001#|aNguyễn, Thục Quyên
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aTư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử và ý nghĩa đối với sinh viên ngành Văn học (Văn học - Báo chí - Truyền thông) trường Đại học Khánh Hòa : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Thục Quyên ; Võ Văn Dũng (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a73tr.
650#7|aSinh viên|2BTKTVQGVN
650#7|aTư tưởng Hồ Chí Minh|2BTKTVQGVN
653##|aẢnh hưởng
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aVăn học (Văn học - Báo chí - Truyền thông)
7001#|aVõ, Văn Dũng|cTS|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001359
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001359 CS1_Kho sách tham khảo 355.4346 T550T Nghiên cứu khoa học 1