• Nghiên cứu khoa học
  • Ký hiệu PL/XG: 302.2308 107H
    Nhan đề: Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến sinh viên trường Đại học Khánh Hòa thông qua phim lịch sử :

DDC 302.2308
Tác giả CN Âu, Mậu Nhân
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến sinh viên trường Đại học Khánh Hòa thông qua phim lịch sử :Đề tài nghiên cứu khoa học /Âu Mậu Nhân ; Nguyễn Thị Kim Hằng (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 67tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Trung Quốc-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Ảnh hưởng
Từ khóa tự do Văn hóa Trung Quốc
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Hằng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001358
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152381
0024
004E0556E1E-A1F1-4559-81B4-F1D935055C23
005202209221015
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922101556|bchinm|c20220922100154|dchinm|y20220922083206|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a302.2308|b107H|214
1001#|aÂu, Mậu Nhân
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aẢnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến sinh viên trường Đại học Khánh Hòa thông qua phim lịch sử :|bĐề tài nghiên cứu khoa học /|cÂu Mậu Nhân ; Nguyễn Thị Kim Hằng (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a67tr. ; |ccm.
650#7|aLịch sử|2BTKTVQGVN
650#7|aTrung Quốc|2BTKTVQGVN
653##|aSinh viên
653##|aẢnh hưởng
653##|aVăn hóa Trung Quốc
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aViệt Nam học (VHDL - K4)
7001#|aNguyễn, Thị Kim Hằng|cTh.S|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001358
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001358 CS1_Kho sách tham khảo 302.2308 107H Nghiên cứu khoa học 1