• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 915.9755 KH103TH
    Nhan đề: Khai thác di sản văn hóa các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch tỉnh Phú Yên :

DDC 915.9755
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bích Thảo
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Khai thác di sản văn hóa các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch tỉnh Phú Yên :Khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /Nguyễn Thị Bích Thảo ; Nguyễn Duy Trường (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 75tr.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Phú Yên-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Di sản văn hóa
Từ khóa tự do Du lịch văn hóa
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Trường
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001357
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152380
0023
00415771316-1E06-4DCC-9375-E136C6D8BAB7
005202209221009
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922100925|bchinm|y20220922080504|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a915.9755|bKH103TH|214
1001#|aNguyễn, Thị Bích Thảo
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aKhai thác di sản văn hóa các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch tỉnh Phú Yên :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /|cNguyễn Thị Bích Thảo ; Nguyễn Duy Trường (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a75tr.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3)
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
650#7|aPhú Yên|2BTKTVQGVN
653##|aDi sản văn hóa
653##|aDu lịch văn hóa
653##|aDân tộc thiểu số
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aViệt Nam học (VHDL)
7001#|aNguyễn, Duy Trường|cTh.S|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001357
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001357 CS1_Kho sách tham khảo 915.9755 KH103TH Khóa luận 1