• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 915.9756 PH110T
    Nhan đề: Phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Khánh Hòa :

DDC 915.9756
Tác giả CN Mai, Nguyễn Hào Nhi
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Khánh Hòa :Khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /Mai Nguyễn Hào Nhi ; Nguyễn Thị Nga (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 67tr.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Khánh Hòa-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Du lịch văn hóa
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nga
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001356
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152379
0023
0045F8CF81F-A527-437D-93C2-EA6EA992DC10
005202209221008
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922100854|bchinm|y20220922074829|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a915.9756|bPH110T|214
1001#|aMai, Nguyễn Hào Nhi
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aPhát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Khánh Hòa :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /|cMai Nguyễn Hào Nhi ; Nguyễn Thị Nga (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a67tr.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3)
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
650#7|aKhánh Hòa|2BTKTVQGVN
653##|aDu lịch văn hóa
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aViệt Nam học (VHDL)
7001#|aNguyễn, Thị Nga|cTh.S|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001356
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001356 CS1_Kho sách tham khảo 915.9756 PH110T Khóa luận 1