• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 915.9755 PH110T
    Nhan đề: Phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Phú Yên :

DDC 915.9755
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hổi
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Phú Yên :Khóa luận tốt nghiệp Đại học chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL- K3)/Nguyễn Thị Hổi ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 76tr.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Phú Yên-BTKTVQGVN
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Giang
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001355
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152378
0023
0044A2019AA-0378-4CAF-9027-C69B1BD27FB9
005202209221008
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922100821|bchinm|y20220922074111|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a915.9755|bPH110T|214
1001#|aNguyễn, Thị Hổi
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aPhát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Phú Yên :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL- K3)/|cNguyễn Thị Hổi ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a76tr.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp Đại học chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL)
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
650#7|aPhú Yên|2BTKTVQGVN
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aViệt Nam học (VHDL)
7001#|aVũ, Ngọc Giang|cTh.s|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001355
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001355 CS1_Kho sách tham khảo 915.9755 PH110T Khóa luận 1