• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 895.9223 TR308L
    Nhan đề: Triết lý luân hồi trong tiểu thuyết Giàn thiêu của Võ Thị Hảo :

DDC 895.9223
Tác giả CN Nguyễn, Lê Thu Thảo
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Triết lý luân hồi trong tiểu thuyết Giàn thiêu của Võ Thị Hảo :Khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /Nguyễn Lê Thu Thảo ; Phan Thúy Hằng (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 65tr.
Thuật ngữ chủ đề Giáo lý-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Tiểu thuyết-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Giàn thiêu
Từ khóa tự do Luân hồi
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Tác giả(bs) CN Phan, Thúy Hằng
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001354
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152377
0023
0049BAB7674-0EA2-46E9-BC59-7C5A8241C81F
005202209221007
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922100732|bchinm|y20220922073353|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a895.9223|bTR308L|214
1001#|aNguyễn, Lê Thu Thảo
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aTriết lý luân hồi trong tiểu thuyết Giàn thiêu của Võ Thị Hảo :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /|cNguyễn Lê Thu Thảo ; Phan Thúy Hằng (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a65tr.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3)
650#7|aGiáo lý|2BTKTVQGVN
650#7|aTiểu thuyết|2BTKTVQGVN
653##|aPhật giáo
653##|aGiàn thiêu
653##|aLuân hồi
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn
691 |aViệt Nam học (VHDL)
7001#|aPhan, Thúy Hằng|cTS.|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001354
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001354 CS1_Kho sách tham khảo 895.9223 TR308L Khóa luận 1