• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 398.20959756 Đ301D
    Nhan đề: Địa danh trong ca dao Khánh Hòa nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa :

DDC 398.20959756
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngọc Lam
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Địa danh trong ca dao Khánh Hòa nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa :Khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /Nguyễn Thị Ngọc Lam ; Nguyễn Thị Bé (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 69tr.
Thuật ngữ chủ đề Khánh Hòa-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Địa danh-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Ca dao
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bé
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001353
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152376
0023
0043C33D993-B54D-48CC-9F0D-838C993DF3B1
005202209221006
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922100653|bchinm|y20220921160034|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a398.20959756|bĐ301D|214
1001#|aNguyễn, Thị Ngọc Lam
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aĐịa danh trong ca dao Khánh Hòa nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /|cNguyễn Thị Ngọc Lam ; Nguyễn Thị Bé (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a69tr.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL).K3
650#7|aKhánh Hòa|2BTKTVQGVN
650#7|aĐịa danh|2BTKTVQGVN
653##|aCa dao
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân văn.
691 |aViệt Nam học (VHDL)
7001#|aNguyễn, Thị Bé|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001353
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001353 CS1_Kho sách tham khảo 398.20959756 Đ301D Khóa luận 1