• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 915.9756 PH110T
    Nhan đề: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở tỉnh Khánh Hòa :

DDC 915.9756
Tác giả CN Nguyễn, Thị Liễu
Tác giả TT Trường Đại học Khánh Hòa
Nhan đề Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở tỉnh Khánh Hòa : Khóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /Nguyễn Thị Liễu ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
Thông tin xuất bản Khánh Hòa : Đại học Khánh Hòa, 2022
Mô tả vật lý 61tr.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Khánh Hòa-BTKTVQGVN
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân Văn
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Giang
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(1): 101001352
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152375
0023
00462057A83-36B9-4EE0-B6A1-8262B544FD86
005202209221005
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922100553|bchinm|c20220922100538|dchinm|y20220921154412|zchinm
040##|aUKH
0410#|avie
044##|avm
08214|a915.9756|bPH110T|214
1001#|aNguyễn, Thị Liễu
110 |aTrường Đại học Khánh Hòa
24510|aPhát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở tỉnh Khánh Hòa : |bKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3) /|cNguyễn Thị Liễu ; Vũ Ngọc Giang (GVHD)
260##|aKhánh Hòa : |bĐại học Khánh Hòa, |c2022
300##|a61tr.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy. Ngành Việt Nam học (VHDL - K3)
650#7|aDu lịch|2BTKTVQGVN
650#7|aKhánh Hòa|2BTKTVQGVN
653##|aVăn hóa
653##|aDân tộc thiểu số
690 |aKhoa học Xã hội và Nhân Văn
691 |aViệt Nam học (VHDL)
7001#|aVũ, Ngọc Giang|eGVHD
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(1): 101001352
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001352 CS1_Kho sách tham khảo 915.9756 PH110T Khóa luận 1